Uwagi:

Rower oddawany do serwisu powinien być czysty, w przeciwnym wypadku doliczona zostanie cena mycia roweru.
W przypadku nietypowych lub niewymienionych usług cena ustalana jest z klientem przed wykonaniem usługi.
Jeśli rower jest w złym stanie technicznym po ustaleniu kosztów naprawy pobierany jest zadatek w wysokości 30%.