Strona główna » Serwis rowerowy

Serwis rowerowy

Zapraszamy do serwisu

Jeśli Twój Rower jest dla Ciebie przyjacielem, my to rozumiemy! Twój Rower będzie się czuł u nas jak w SPA, a my używając najlepszych narzędzi ParkTool i Unior oraz szwajcarskich smarów Motorex przywrócimy go do stanu w którym Twój Rower i Ty będziecie się czuli wspaniale, pokonując kolejne setki kilometrów.
W serwisie Twój Rower profesjonalnie wykonujemy wszelkie prace serwisowe rowerów szosowych, MTB i miejskich. Naprawiamy, modernizujemy, doradzamy i składamy wszystko co ma dwa i trzy koła, według potrzeb i pomysłów klienta.

Nasz serwis mieści się w centrum Radomia, więc bez kłopotu możesz zostawić rower do naprawy nie narażając się na trudności w dojeździe, a jeśli masz jakikolwiek problem dzwoń 725 255 630. Postaramy się pomóc…

Nasza specjalność:

 1. Koła
  • budowa kół karbonowych
  • zaplot kół z użyciem tensometru do pomiaru siły naciągu szprych
  • przerabianie i serwis kół pod systemy bezdętkowe i koniec udręki z łapaniem gumy
  • serwis i remonty amortyzatorów
 2. Amortyzatory i zawieszenia
  • serwis i naprawy widelców amortyzowanych
  • serwis i naprawa zawieszeń ram amortyzowanych
  • serwis komór powietrznych i mocowań damperów
 3. Hamulce hydrauliczne
  • modernizacje i montaż hamulców hydraulicznych
  • odpowietrzanie i skracanie przewodów
  • naprawy klamek i zacisków
 4. Piasty wielobiegowe
  • regulacje
  • serwis i naprawy

Regulamin serwisu:

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania usług w serwisie rowerowym prowadzonym przez Twój Rower Radom – Sklep i profesjonalny serwis rowerowy w Radomiu, ul. Niedziałkowskiego 7/9

 1. Niniejszy regulamin określa sposób działania serwisu Twój Rower Radom, zwanego w dalszej części regulaminu „Serwisem”.
 2. Ceny usług serwisowych nie obejmują cen części, które Serwis zużyje w celu dokonania napraw.
 3. Ceny usług serwisowych są ogólnodostępne dla klientów Serwisu.
 4. Cena podana przez Serwis przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu stanowi szacunkowy koszt naprawy, który w trakcie wykonywania prac przez Serwis może ulec zmianom.
 5. Jako całkowity koszt naprawy należy rozumieć cenę usługi serwisowej oraz cenę części, które Serwis wykorzystał celem realizacji napraw.
 6. W przypadku niewielkiego wzrostu wstępnego kosztu naprawy klient nie zostanie o tym poinformowany przez Serwis. O wszelkich dokonanych pracach Serwis poinformuje klienta przy odbiorze roweru.
 7. Jako niewielką zmianę ceny należy poczytywać jej wzrost o 30 złotych.
 8. W przypadku znacznego wzrostu wstępnego kosztu naprawy klient zostanie telefonicznie poinformowany o zaistniałym fakcie. Telefoniczne wyrażenie zgody jest wiążące dla obu stron.
 9. W przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowych, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dotychczasowe wykonane naprawy oraz za zużyte w tym celu części. Opłata jest uiszczana przed zwrotem roweru.
 10. Po zakończeniu napraw bądź w przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowania, klient zobowiązany jest do odebrania roweru w terminie 7 dni. Za nieodebranie roweru w wyznaczonym terminie zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 10 złotych za każdy zakończony dzień zwłoki. Jeżeli klient nie odbierze powierzonego sprzętu w ciągu 30 dni od ustalonego terminu będzie on sprzedany na pokrycie kosztów naprawy i magazynowania.
 11. W przypadku bardziej złożonych napraw, które mogą wymagać części nie posiadanych w miejscu świadczenia usługi przez Serwis, klient zostanie o nich poinformowany i zostanie wyznaczony późniejszy termin odbioru serwisowanego sprzętu.
 12. Jako „Termin odbioru” rozumieć należy termin zakończenia usług serwisowych.
 13. W przypadku napraw, przy których określenie terminu realizacji będzie utrudnione, klient o zakończeniu napraw zostanie poinformowany telefonicznie.
 14. W przypadku zwłoki powstałej z winy Serwisu, klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie.
 15. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Data publikacji regulaminu: 3 kwietnia 2015 r.